Hoppa till innehållet

Upphandling av mark till staden

Helsingfors stad upphandlar mark för utveckling av staden och verkställande av planer. Om du är intresserad av att sälja mark, kontakta tomtenheten:
  
Peter Haaparinne, teamchef  
tfn 09 310 31864

Östersundom:
Tom Qvisen, projektledare
tfn 09 310 34201

e-post: förnamn.efternamn(at)hel.fi

 



06.12.2019 12:53

De allmänna områdena

För detaljplanenliga park- och gatuområden betalas ersättning.

Förköp

När objektet för en markaffär i Helsingfors överstiger 3 000 kvadratmeter, har staden rätt att tillämpa förköpsrätt enligt förköpslagen.