Hoppa till innehållet

Grannutlåtanden

Byggnadstillsynsservice anger i samband med behandlingen av ett byggnads- eller annat tillstånd grannfastigheterna vars ägare eller innehavare ska höras med anledning av ansökan.

Om ett byggprojekt följer detaljplanen behöver staden inte höras som granne.


Helsingfors stad grannutlåtanden
 

Merja Mäkipää, teknisk expert
tfn 09 310 36453    

Peter Haaparinne, teamchef
tfn 09 310 31864


e-post: förnamn.efternamn(at)hel.fi

 06.12.2019 12:53