Hoppa till innehållet

Kontors- och industritomter

Tomtenhet arrenderar ut affärs-, kontors- och industritomter på olika håll i staden till företagare.

Arrendetiden av tomter för verksamhetsutrymmen är i allmänhet 30 år. Möjlighet till köp kan innefattas i arrendeavtal. De flesta av tomterna som erbjuds för ögonblicket ligger i Helsingfors norra och nordöstra delar. Tomterna kan fall för fall slås ihop eller delas i mindre.

Företagstomter — Snabbguide för arrende och köp av Helsingfors stads företagstomter (pdf)

Mer information:

Affärs-, kontors- och industritomter
Elina Kuikanmäki,  tfn 09 310 34008
Jukka Helenius, tfn 09 310 74013
Pasi Lehtiö,  tfn 09 310 36448

Industritomter
Henna Vennonen, tfn 09 310 36464   

e-post: förnamn.efternamn@hel.fi


Kortadress: hel.fi/foretagstomter

 22.02.2021 13:59