Suoraan sisältöön

Kontors- och industritomter

Tomtenhet arrenderar ut affärs-, kontors- och industritomter på olika håll i staden till företagare.

Arrendetiden av tomter för verksamhetsutrymmen är i allmänhet 30 år. Möjlighet till köp kan innefattas i arrendeavtal. De flesta av tomterna som erbjuds för ögonblicket ligger i Helsingfors norra och nordöstra delar. Tomterna kan fall för fall slås ihop eller delas i mindre.

Mer information:

Affärs-, kontors- och industritomter
Pasi Lehtiö,  tfn 09 310 36448
Ilkka Aaltonen, tfn 09 310 36441
Jukka Helenius, tfn 09 310 74013
Elina Kuikanmäki, tfn 09 310 34008

Industritomter
Henna Vennonen, tfn 09 310 36464   

E-post: förnamn.efternamn@hel.fi

 06.12.2019 12:50