Hoppa till innehållet

Kontors- och industritomter

Tomtenhet arrenderar ut affärs-, kontors- och industritomter på olika håll i staden till företagare.

Arrendetiden av tomter för verksamhetsutrymmen är i allmänhet 30 år. Möjlighet till köp kan innefattas i arrendeavtal. De flesta av tomterna som erbjuds för ögonblicket ligger i Helsingfors norra och nordöstra delar. Tomterna kan fall för fall slås ihop eller delas i mindre.

Mer information:

Affärs-, kontors- och industritomter
Elina Kuikanmäki,  tfn 09 310 34008
Jukka Helenius, tfn 09 310 74013
Pasi Lehtiö,  tfn 09 310 36448

Industritomter
Henna Vennonen, tfn 09 310 36464   

e-post: förnamn.efternamn@hel.fi

 09.10.2020 15:42