Hoppa till innehållet

Restaurangdagen och Städdagen

För Restaurangdagen och Städdagen behöver du inget tillstånd, men staden önskar att deltagarna iakttar följande anvisningar:

Restaurangdagen

  • Försäljningsställena ska vara placerade på hårda ytor, såsom stenläggningar, asfalt eller sandgångar (inte på gräsytor). Senatstorget får inte användas.
  • Allmän gångtrafik, trafik, evenemang på området eller annan användning av området får inte förhindras.
  • Försäljaren ansvarar för skada och olägenhet som försäljningsplatsen och -verksamheten eventuellt orsakar staden och tredje part.
  • Försäljaren är skyldig att hålla evenemangsplatsen och dess närområde snyggt under evenemanget och ska på egen bekostnad föra bort allt skräp och annat avfall från evenemangsplatsen omedelbart efter evenemanget.
  • Försäljaren ska skydda försäljningsplatsens underlag så att eventuella fetter och oljor inte blir kvar på det. Varje försäljare sköter själv om att matoljor och fetter samlas in och transporteras bort, matrester mm. får inte sättas i gatubrunnar.

Dessutom ska livsmedelsförsäljare beakta de anvisningar för
utomhusförsäljning som ska iakttas inom Helsingfors stads område.

Städdagen

  • Försäljare ska registrera sig och anmäla sin försäljningsplats på webbplatsen siivouspaiva.com.
  • Försäljningsställena ska vara placerade på hårda ytor, såsom stenläggningar, asfalt eller sandgångar. Gräsmattor får inte skadas.
  • Allmän gångtrafik, trafik, evenemang på området eller annan användning av området får inte förhindras.
  • Försäljaren ansvarar för skada och olägenhet som försäljningsplatsen eventuellt orsakar staden och tredje part.
  • Varor som inte sålts eller återanvänts ska respektive försäljare på egen bekostnad föra bort från det allmänna området omedelbart efter evenemanget.

Bra att veta

Du kan kolla bokningsläget för evenemangsområdet i stadens karttjänst.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.12.03.2020 08:35