Hoppa till innehållet

Att ordna ett utomhusevenemang


COVID19: Specialarrangemang för allmänna sammankomster i Helsingfors

Du behöver tillstånd för att ordna ett evenemang på gator, torg eller i parker om det begränsar områdets allmänna användning. Tillstånd behövs till exempel om man placerar tält, bord, stolar, scener, staket eller andra konstruktioner på evenemangsplatsen.

Om evenemanget påverkar fotgängar-, cykel- eller övrig fordonstrafik ska man dessutom anmäla om tillfälliga trafikarrangemang. Evenemangets arrangör ska även se till genomförandet av de tillfälliga trafikarrangemangen.  

 

Hur söker du?Var får du ordna evenemang?Vad kostar det? När behöver du inte tillstånd? 

 • Via Varaamo kan du boka en utomhusevenemangsplats för ett småskaligt evenemang utan att ansöka om tillstånd för tiden 1 april–31 oktober. Bekanta dig med användarreglerna (pdf) och vanliga frågor (pdf) (på finska).
 • För privatpersoners småskaliga evenemang (bemärkelsedagar, möhippor osv.) behövs inget tillstånd. Du kan dock reservera området för dig själv genom att ansöka om tillstånd.
 • Gatumusikanter behöver inget myndighetstillstånd i Helsingfors. Mer information finns i miljöskyddsföreskrifterna.
 • Distribuering av produkter och broschyrer är tillåtet utan separat tillstånd om verksamheten är kortvarig och inga konstruktioner såsom bord, stolar eller ställningar placeras på marken. Se mer information om mobil försäljning och distribution.
 • För demonstrationer ska du göra en anmälan till polisen om allmänt möte.


Bra att veta När söker du tillstånd för att använda området på annat sätt? 

 • Om evenemanget ordnas på en badstrand, en idrottsplan eller -park ska tillståndet sökas hos kultur- och fritidssektorn.
 • Om evenemanget är på ett torg där torghandel utövas eller på Malms flygplats ansöks tillståndet via Partitorget.
 • Om evenemanget ordnas inom ett hamnområde ansöks tillståndet hos Helsingfors Hamn.
 • Om evenemanget ordnas på en metrostation ansöks tillståndet hos HST.
 • Om evenemanget ordnas på ett privat område, till exempel i ett köpcentrum, ansöks tillståndet hos områdets ägare eller innehavare.


Ta kontakt 

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telofon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.Inverkar evenemanget på trafiken?

Om evenemanget påverkar fotgängar-, cykel- eller övrig fordonstrafik ska du göra en anmälan om tillfälliga trafikarrangemang och bifoga en plan för dem till anmälan. Anmälan ska göras även när parkeringsplatser reserveras för evenemanget med skyltar med flyttningsuppmaning. Läs närmare anvisningar nedan. Evenemangsarrangören ansvarar även själv för ordnandet av de tillfälliga trafikarrangemangen.

Anvisningar: tillfälliga trafikarrangemang


Hur söker du?Planens innehåll

 • Du kan göra planen på baskartan med ett bildbehandlingsprogram eller rita in den för hand och skanna bilden. Om du vill kan du ta hjälp av färdiga typbilder (pdf) (på finska).
 • Planen ska ange
  • tillfälliga vägar för olika slags trafik
  • tillfälliga trafikmärken och trafikstyrningsredskap
  • eventuell sänkning av körhastigheten
  • en redogörelse för hur arbetsplatsen påverkar kollektivtrafiken och för ändringar i kollektivtrafikens hållplatser
  • arrangemangets inverkan på taxistolparna
  • var flyttuppmaningsskyltarna finns och deras influensområde
  • övriga ändringar som inverkar på de permanenta trafikarrangemangen
  • skydd och inhägnad av arbetsplatsen
  • inverkan på arrangemangen på andra byggplatser (se giltiga tillstånd på kartan).
 • Se till att miljön tillgänglig.


Innan arbetet inleds

 • Kom i förväg överens om arbeten som inverkar på kollektivtrafiken med HRT (infra@hsl.fi) och berätta om de arrangemang som överenskommits i planen. Läs även  HRT:s egna anvisningar.
 • Meddela arbete inom spårområden eller i närheten av spårvagnarnas kontaktledningar till HST.
 • Meddela räddningsverket om avstängning av gator: tilannekeskus@hel.fi, tfn. 09 310 30150.
 • Om arbetet påverkar styrningen av trafikljus, kontakta huvudstadsregionens trafikstyrningscentral: liikenteenhallintakeskus@hel.fi, tfn. 09 310 37555.


Vad kostar det?

 • Beslutet om tillfälliga trafikarrangemang kostar i sig inget, men det beslut det gäller kan vara avgiftsbelagt (t.ex. evenemangstillstånd).       
 • Beslutsmottagaren skaffar eller hyr trafikmärkena själv och genomför eller låter genomföra trafikarrangemangen.


Vilka anvisningar ska iakttas i arbetet?Ta kontakt

Om du har frågor om tillfälliga trafikarrangemang för utomhusevenemang kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon eller e-post luvat@hel.fi.

 

 

Plats för ett småskaligt evenemang via Varaamo


Via Varaamo kan du boka en utomhusevenemangsplats för ett småskaligt evenemang utan att ansöka om tillstånd för tiden 1 april–31 oktober. Bekanta dig med användarreglerna (pdf) och vanliga frågor (pdf) (på finska).
04.02.2022 17:30