Hoppa till innehållet

Terrass

Med terrass avses ett serveringsområde utomhus för restauranger och caféer. Man kan hyra terrassområde framför en affärslokal. Terrassäsongen indelas i en sommarperiod och en vinterperiod. Sommarperioden löper från början av april till slutet av oktober och vinterperioden från början av november till slutet av mars. Sommar- och vinterterrasserna kan vara olika stora.

Hur får du ett tillstånd?

Var får du placera en terrass?

  • Terrassområde kan hyras från området framför affärslokalen, bekanta dig med terrassanvisningen (pdf) (på finska).
  • På trottoarer är utgångspunkten att terrasser dimensioneras så att minst hälften av trottoarens bredd förblir fri för fotgängare, dock minst 150 cm. Terrassen får dock inte störa användningen av det offentliga stadsrummet, hindra tillträdet till en fastighet eller tillgängligheten, eller äventyra trafiksäkerheten.
  • Dimensionerna för placeringen av terrasser inom fotgängarcentrumområdet (pdf, 5MB) är annorlunda, liksom för Centralgatan (pdf).

Vad kostar det?

  • Terrassprislista (pdf) (på finska)
  • Du kan använda trottoaren framför butiken som terrassområde avgiftsfri när området sträcker sig högst 80 centimeter från fastighetens vägg och terrassen inte har några konstruktioner. Även då behöver du ett terrasstillstånd.

 Bra att veta

  • Avtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Ifall du vill ändra avtalet, kontakta övervakarna.
  • Terrasstillstånd för badstränder och idrottsplaner och -parker beviljas av Kultur- och fritidssektorn och terrasstillstånd för kommersiella torgområden beviljas av Partitorget. Terrasstillstånd för privata områden beviljas av områdets ägare eller innehavare (till exempel köpcentrum).
  • Utskänkningstillstånd för terrasser beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.27.08.2020 14:54