Hoppa till innehållet

Parklet-användning av parkeringsplatser

Med parklet avses en parkeringsruta som tillfälligt används för annat. Ett företag på gatunivå kan ansöka om att en ruta framför dess affärslokal tas i parklet-bruk och kan då använda den för en terrass eller annan verksamhet lämplig för platsen. Rutan får ändå inte användas som lagerplats eller för reklam, parkering eller förvaring av motordrivna eller bogserbara fordon eller för verksamhet med mobila livsmedelslokaler. En parklet-ruta kan hyras för sommarsäsongen, dvs. april–oktober.

Hur får du tillståndet?

  • Bekräfta parkeringsrutans lämplighet för parklet-bruk via e-post ulkoilma@hel.fi. Använd karttjänsten som hjälp för positionsbestämningen.
  • Ansök om parklet-tillstånd med ansökningsblanketten (pdf).
  • Handlingarna och utredningarna som ska inlämnas som bilaga till ansökan hittar du i parklet-anvisningen (pdf) (på finska).
  • Om konstruktioner byggs i parklet-rutan, ta då reda på från byggnadstillsynen om du behöver ett separat tillstånd för dem.

Var kan en parklet placeras?

Huruvida en parkeringsruta är lämplig för parklet-bruk bedöms från fall till fall. Bekanta dig med vad som påverkar lämpligheten i parklet-anvisningen (pdf) (på finska).

Vad kostar det?

Bra att veta

  • Avtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Om du behöver ändringar i avtalet, kontakta inspektörerna.
  • Utskänkningsrättigheter för parklet-terrasser beviljas av regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.27.08.2020 14:52