Hoppa till innehållet

Inglasad gatuterrass

Med en inglasad gatuterrass avses ett inglasat eller täckt rumsliknande utrymme i anslutning till en affärslokal, och som används antingen året runt eller endast på sommaren. Staden bedömer förutsättningarna för tillstånd skilt för varje fall.

Hur får du ett tillstånd?

Vad kostar det?

Bra att veta

  • Utskänkningstillstånd för terrasser beviljas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
  • Avtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Ifall du vill ändra avtalet, kontakta övervakarna.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.15.05.2020 11:23