Hoppa till innehållet

Valreklam

För valannonsering på allmänna områden behövs markägarens tillstånd.

Var finns reklamplatser?

  • Helsingfors stad ordnar affischplatser i valreklamställningar för de sammanslutningar som deltar i val. Ställningar sätts upp på cirka 150 platser på olika håll i staden. På varje plats och varje valreklamställning reserveras en affischplats för varje parti, gemensam lista eller valmansförening.
  • Dessutom kan broreklamplatser hyras för valreklam.

Vad kostar det?

  • Användningen av valreklamställningar är avgiftsfri.
  • Priset för broreklamplatser är 150 € + moms/vecka.

Bra att veta

  • Enligt Kommunförbundets rekommendation börjar valens utomhusannonsering en vecka innan förhandsröstningen inleds och slutar på valdagens kväll.
  • Det är endast tillåtet att placera och fästa valreklam på valreklamställningarna och broreklamplatserna. Det är inte tillåtet att placera valreklam på andra allmänna områden eller annan stadens egendom.
  • Helsingfors stads byggtjänst Stara sköter uppsättningen, borttagningen och servicen av valreklamställningarna. Stara säljer även tjänster för fastsättning och service av affischer åt de sammanslutningar som deltar i valen. Tjänsterna utförs under tjänstetid.
  • Information om hur man ska arrangera en valtillställning hittar du under evenemang.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.27.09.2021 14:59