Hoppa till innehållet

Anordningar för utomhusreklam

När du vill placera en permanent reklamanordning på ett allmänt område som du avser använda för att hyra ut reklamplatser åt företagare, krävs det ett hyresavtal.

Hur söker du?

  • Börja med att göra ett förslag om den önskade placeringen för reklamanordningen till stadsmiljösektorns områdesanvändning (alueidenkaytto@hel.fi). Bifoga en situationsplan, anordningens modell och ett bildmontage av anordningen.
  • Efter att platsen och modellen för anordningen godkänts, ingås ett hyresavtal om platsen.
  • En permanent reklamanordning behöver därtill ett åtgärdstillstånd av byggnadstillsynstjänsten.

Vad kostar det?

Priset fastställs per avtal.

Vilka anvisningar ska iakttas i arbetet?

Bra att veta

  • Ifall man vill placera reklamanordningen på en tomt, beviljas tillståndet av byggnadstillsynstjänsterna.
  • För A-ställ, dvs. flyttbara reklamställ finns egna anvisningar.
  • Stadsmiljöns områdesanvändning hyr också ut broreklamplatser.
  • Ifall det är fråga om en guideskylt eller -tavla (t.ex. en skylt för ett museum) behöver du ett placeringsavtal.
  • Ifall det är fråga om en annan reklamanordning (till exempel reklamanordningar som används av köpcentrum, bilfirmor eller snabbmatsrestauranger), fyll i en ansökan (pdf) om hyra av området.
  • Hyresavtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Ifall du vill ändra avtalet, kontakta övervakarna.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta Stadsmiljösektorns områdesanvändning per e-post på adressen alueidenkaytto@hel.fi.15.05.2020 09:54