Suoraan sisältöön

Smidiga kiosker


Vad?
Var?
Vad kostar det?
Hur ansöker jag om det?
Vad är bra att veta?
Precisering av avtalsvillkoren


Vad?

 • De smidiga kioskerna har inga egna permanenta områden utan idén är att de har med sig allt som de behöver, för bort eventuellt avfall m.m. när de ger sig av och lämnar endast nöjda kunder kvar på platsen.

Var?

 • I centrum, på Hagnäs torg, på Sparbankskajen och vid Vasaskvären kan man använda för smidig kioskverksamhet specificerade platser som är listade i en kartbilaga (med säljningstider, på engelska).
 • Utanför centrum får smidiga kiosker parkeras på nästan alla stadens gator och torg. Dessa kan användas för kioskverksamhet bara verksamheten inte stör den övriga verksamheten i området (trafik, evenemang, invånare m.m.), äventyrar säkerheten eller skadar området. Observera att man på gatan alltid ska lämna minst 2 meter fritt utrymme för fotgängare. Parkerna får inte användas för smidig kioskverksamhet.
 • Av simstränder som förvaltas av idrottsservicen smidiga kiosker kan använda endast dem här:
  • Furuviks strand
  • Hästnässunds strand
  • Baggböles strand
  • Porvariskuninkaanpuisto strand
  • Staffanslättens strand
  • Skojarbergs strand
  • Stor Kallviks strand
 •  Du kan också föreslå nya försäljningsplatser.

Vad kostar det?

 • Företagaren ska betala antingen 1 500 euro (+ moms) för det innevarande kalenderåret och
  följande januari eller 200 euro (+ moms) i månaden.

Hur ansöker jag om det?

Vad är bra att veta?

 • Om att registrera en smidig kiosk finner man mer information i Trafis webbsida här (på finska) och här
 • Framtida och pågående arbeten och evenemang i Helsingfors stads karttjänst
 • Från cyklar, kärror eller mopeder (registrerade i klass L1e eller L2e) får säljas livsmedel utan separat tillstånd om försäljningsverksamheten är kortvarig och om du inte uppför konstruktioner på försäljningsplatsen (såsom bord, stolar eller ställningar). Se dock till att du har myndighetsåliggandena rörande livsmedel i ordning, att du iakttar trafikreglerna och att du inte stör den övriga trafiken, skräpar ned eller skadar staden. I fråga om evenemang lönar det sig att ta kontakt med arrangören.


Precisering av avtalsvillkoren

 • Stationsplatsens säljningsplatser A1 och A2 är inte mer i bruk på grund av en stadscykelstation.
 • De smidiga kioskerna skall vara förberedda att platserna som är reserverade för dem kan vara borta från deras användning under perioder med mycket snö. Avtalet tillgodoräknas inte på grund av rikliga snömängden orsakade hinder.

 

 DELA
06.12.2019 13:04