Hoppa till innehållet

Smidiga kiosker

Smidiga kiosker är flyttbara livsmedelskiosker, så kallade ”food trucks”. Det handlar om ett registrerat motorfordon eller en vagn ur vilken man säljer livsmedel. Den har ingen egen permanent försäljningsplats utan kiosken har med sig allt den behöver, samt för bort eventuellt avfall m.m. när den ger sig av och lämnar endast nöjda kunder kvar.

Hur får du ett avtal?

 • Boka tid till ett startmöte per e-post (ulkoilma@hel.fi). Ta med ett skatteskuldsintyg och ett handelsregisterutdrag (högst 3 månader gamla) till mötet, samt intyg över en anmälan om livsmedelslokal.
 • Du kan göra ett avtal för en månad eller högst till ett 12 månader.
 • Avtalet kan förnyas i stadsmiljösektorns kundtjänst.

Var kan en smidig kiosk vara verksam?

 • I centrum finns skilt fastställda försäljningsplatser. Kontrollera på kartorna (pdf, engelska) försäljningsplatserna och -tiderna i centrum, Hagnäs torg och Sparbankskajen.
 • Om du vill delta i turlistan för försäljningsplatser på Stationsplatsen, Medborgartorget och Simonsskvären, skicka ett meddelande till adressen ulkoilma@hel.fi.
 • Utanför centrum får smidiga kiosker parkeras på nästan alla stadens gator och torg. Dessa platser kan användas för kioskverksamhet förutsatt verksamheten inte stör den övriga verksamheten i området (trafik, evenemang, invånare m.m.), äventyrar säkerheten eller skadar området.
 • Det är inte tillåtet att gå så nära andra kiosker och restauranger att det stör deras verksamhet.
 • Observera att man på gatan alltid ska lämna minst 2 meter fritt utrymme för fotgängare åt alla håll kring kiosken.
 • Smidiga kiosker får inte parkeras i parkområden.
 • Smidiga kiosker kan parkeras vid följande badstränder:
  • Furuviks badstrand
  • Hästnässundets badstrand
  • Stora Kallvikens badstrand
  • Baggböle badstrand
  • Borgarekungens parks badstrand
  • Staffansslättens badstrand
  • Skojarbergets badstrand
  • Rastböle badstrand
  • Botby gårds badstrand

Vad kostar det?

 • Ett avtal om smidig kioskverksamhet kostar antingen 200 euro (+ moms 24 %) per månad eller 1500 euro (+ moms 24 %) för 12 månader.
 • Avtalets garantisumma, 1 000 euro, betalas i samband med att avtalet undertecknas.

Bra att veta

 • En smidig kiosk är ett registrerat motorfordon eller en vagn ur vilken man säljer livsmedel. Fordonet anländer vid den övertalade försäljningsplatsen vid den övertalade tiden, och lämnar platsen när tiden löpt ut. Kioskerna har inga permanenta försäljningsplatser, utan de avlöser varandra vid försäljningsplatserna.
 • Man får inte göra vatten- eller avloppsanslutningar från smidiga kiosker.
 • Man får sälja livsmedel från en cykel, kärra eller moped (registrerad i klass L1e eller L2e) utan skilt tillstånd, se mobil försäljning och distribution.
 • En smidig kiosk kräver tillstånd från evenemangsarrangören ifall de är verksamma inom evenemangsområdet. Du kan hitta evenemang i Helsingfors stads karttjänst.
 • Under särskilt snörika tider kan försäljningsplatserna för smidiga kiosker vara ur bruk. Ett avtal om smidiga kiosker gottgörs inte på grund av förhinder orsakade av stora mängder snö.
 • Ifall försäljningsplatsen enligt turlistan är ledig, kan platsen användas av alla företagare med ett gällande avtal. Områdets användningsrätt ligger i första hand hos den aktören som enligt turlistan har platsen under veckan i fråga. Ifall området enligt turlistan har enbart en plats, kan där finnas enbart en smidig kiosk i taget.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.29.06.2022 14:49