Hoppa till innehållet

Mobil försäljning och distribution

Man får sälja och distribuera produkter från en cykel, vagn eller moped (registrerad klass L1e eller L2e) utan skilt tillstånd, ifall verksamheten är kortvarig (högst 1 timme vid samma plats) och inga konstruktioner såsom bord, stolar eller ställ placeras på marken.

Bra att veta

  • Den största tillåtna bredden på en cykel med två hjul är 0,8 meter, och man får koppla en högst 1,25 meter bred, enaxlad vagn till cykeln. En cykel med fler hjul har en maximal tillåten bredd på 1,25 meter.
  • Beakta i din verksamhet alla bestämmelser om att stanna och parkera, andra användare av området och andra som rör sig i området, trafikens smidighet, säkerhet samt tillgänglighet. Respektera områdets andra aktörer och näringsidkare. Man får inte orsaka olägenheter eller skada åt strukturer (till exempel en gräsmatta) på allmänna områden. 
  • När området används för något annat (t.ex. ett tillståndspliktigt publikevenemang) behöver du tillstånd av evenemangets arrangör för försäljning och distribution.
  • Kommersiella torg är under torgens försäljningstider reserverade för torgverksamhet, så för mobil försäljning och distribution måste man skilt komma överens om med Helsingfors Partitorget.

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.11.03.2020 14:20