Hoppa till innehållet

Försäljning utanför affärslokal

Du kan använda trottoaren framför din butik för förevisnings- och försäljningsverksamhet utan stadens tillstånd, om följande villkor uppfylls:

  • området du använder sträcker sig högst 80 centimeter från fastighetens vägg
  • för fotgängare återstår ett minst 1,5 meter brett fritt utrymme för passage
  • du har fått samtycke av fastighetens ägare att använda området
  • det finns inga andra hinder för användning av området

När behöver du tillstånd?

När försäljningsområdet sträcker sig längre än 80 centimeter från fastighetens vägg behöver du tillstånd för försäljningsverksamheten.

Vad kostar det?

När försäljningsområdet sträcker sig längre än 80 centimeter från fastighetens vägg, debiteras 2 €/m²/mån. i hyra för hela området.

Bra att veta

Restauranger och caféer ska ansöka om terrasstillstånd för uteservering.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.



29.03.2022 08:49