Hoppa till innehållet

Stadsodling

Föreningar och samfund kan hyra mark från staden för småskalig stadsodling. Inom stadsodlingen odlar man växter i odlingskärl, -flak, -säckar eller i små lotter. 

Enskilda stadsbor kan direkt kontakta en odlingsförening eller själv grunda en förening för stadsodling.

Hur kan du hyra mark?

Skicka en ansökningsblankett (pdf) jämte bilagor per e-post till adressen ulkoilma@hel.fi.

Bifoga ansökan:

  • en karta över området du önskar hyra
  • en beskrivning av användningsändamålet för området

Vad kostar det?

2 euro/m²/odlingsperiod

Bra att veta

Kontaktuppgifter

Vid behov kan du kontakta övervakarna (pdf) som sköter markuthyrning per telefon under vardagar mellan kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.22.08.2022 13:36