Hoppa till innehållet

Användning av park som lekplats för daghem

Ett daghem kan använda någon av stadens parker som lekplats eller hyra ett allmänt område som tilläggsgård.

Över användning av någon av stadens parker eller en del av den som lekplats görs ett användningsrättsavtal med staden. Användningsrättsavtalet gäller för en viss tid.

Ett daghem eller någon annan aktör kan även hyra ett allmänt område som tilläggsgård och då är det hyrda området endast i daghemmets egen användning. Hyresavtalet görs för en viss tid och högst 10 år.

Användningsrätt för park eller uthyrning av område bedöms från fall till fall.

Hur ansöker du?

Både användningsrättsavtal och hyrning av tilläggsgård ansöks med ansökningsblankett (pdf). Ansökan skickas per e-post till ulkoilma@hel.fi.

Kuuntele

Vad kostar det?

  • Användningsrätt för park eller lekplats beviljas avgiftsfritt.
  • Prissättningen av tilläggsgårdar grundar sig på zoner – se zonkarta (pdf)
    • zon 1 och 2: 0,17 euro/m²/mån.
    • zon 3: 0,13 euro/m²/mån.

Bra att veta

  • På grund av den höga användningsgraden av allmänna lekplatser och parker kan användningsrätt inte alltid ges för lekplatsen som daghemmet i första hand ansökt om.
  • Fostrans- och utbildningssektorn ger råd om vilka andra tillstånd som behövs för att grunda ett daghem.
  • Hyresavtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Ifall du vill ändra avtalet, kontakta övervakarna.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) som behandlar arrenden per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.15.05.2020 10:03