Hoppa till innehållet

Annan arrendering

Det är möjligt att hyra stadens markområden för många slags tillfälliga och småskaliga verksamheter. Sådana verksamheter är sandsilor, cirkus och tivoli, minigolfbanor, sommarteatrar, insamlingslådor, båtplatser, tidningsutdelningsställen, jakträttigheter och stora konstverk.

Hur hyr man ett område?

Lämna in ansökningsblanketten (pdf) inklusive bilagor per e-post till ulkoilma@hel.fi.

Bifoga följande handlingar och uppgifter till ansökan:

  • karta över området som ska hyras
  • beskrivning över användningssyftet för området
  • handelsregisterutdrag (högst 3 månader gammalt)

Vad kostar det?

Storleken på hyran varierar per produkt. Se prislistan (pdf) för närmare uppgifter.

Bra att veta

  • Områdets lämplighet för det föreslagna användningssyftet bedöms från fall till fall.
  • Hyresavtalet sägs upp genom att skicka en skriftlig uppsägningsanmälan (pdf).
  • Ifall du vill ändra avtalet, kontakta övervakarna.

Kontaktuppgifter

Vid behov får du kontakt med inspektörerna (pdf) som behandlar arrenden per telefon på vardagar kl. 10.00–11.30 eller per e-post ulkoilma@hel.fi.04.02.2022 17:36