Hoppa till innehållet

Arrendering

Barn på lekplats

Kuva: Susanna Karhapää, Helsingin kaupungin aineistopankki

De allmänna områden som staden äger kan hyras för många olika ändamål, bland annat för stadsodling, cirkus eller tivoli eller hundträning. Även vattenområden kan hyras. Det är även fråga om arrendering när ett daghem anhåller om rätt att använda stadens allmänna park som lekplats eller hyra en tilläggsgård för daghemmets eget bruk.

Om man vill använda en gata eller en park som arbetsområde, ska anmälan till staden göras om användningen av området. Anmälan behövs till exempel när en gata eller park används för flytt, lyftarbete, placering av växelflak, fastighetsrenovering, snöfällning, film- eller tv-produktioner.

Anvisningar om hyrning av tomtmark för tillfälligt bruk finns på sidan Tomter och utveckling av markegendom.28.05.2021 15:24