Hoppa till innehållet

Mötes- och fritidslokaler


Boende- och ungdomshus


Stadens boendehus är öppna utrymmen för alla helsingforsbor och fungerar som träff- och hobbyplatser för invånarna.

I ungdomsgårdarna kan du bedriva hobbyverksamhet, träffa kompisar, få stöd samt delta i kurser, klubbar, läger, utflykter och andra evenemang.
 

Mötes- och festutrymmen

Även biblioteken i Helsingfors  hyr ut många utrymmen som lämpar sig till exempel för möten, utställningar och föreläsningar.

Festsalar och andra utrymmen kan även hyras från stadens kulturcentra och -hus.
 

Utrymmen för organisationer och grupper


Ungdomscentralen har omkring hundra verksamhetsställen där organisationer och grupper kan anhålla om användningsturer. Helsingfors ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper har förtur och för dem är användningsturerna avgiftsfria.

Även skolornas och läroinrättningarnas idrottssalar, festsalar och klassrum kan reserveras för fritidsbruk på kvällar och veckoslut.
 

Idrottsutrymmen och bastur


Vid idrottsverket kan du reservera idrottsutrymmen för inom- och utomhusbruk. Även skolornas och läroinrättningarnas idrottssalar, festsalar och klassrum kan reserveras för fritidsbruk på kvällar och veckoslut.

Idrottsverket har flera bastur till uthyrning i Helsingfors och på friluftsområdena utanför staden. Dessutom hyr även många privata ägare ut bastulokaler. Information om dessa bastur finns samlad på bastusökningen under Visit Helsinki.
 

Sommarstugor och koloniträdgårdsstugor


Information om sommar- och koloniträdgårdsstugor som är till salu, fås från de föreningar som ansvarar för verksamheten.06.12.2019 12:54