Hoppa till innehållet

Lokaler för stadens tjänster

Granskning av stadens servicelokaler

På denna webbsida samlas information om regionala granskningar av stadens servicelokaler. Webbsidorna för respektive projekt kompletteras efterhand som det framskrider.

Aktuell

Servicelokalerna i Mellungsby

Vad är det?

Helsingfors vill utveckla en verksamhetsmodell för övergripande genomgång tillsammans med invånarna och användarna av servicelokalerna i stadens eget bruk.

Kärnfrågan är hur vi vettigt kan förbättra servicelokalerna i bostadsområdena på lång sikt.

Stadens servicelokaler är till exempel idrottsplatser, daghem och inomhuslokaler vid lekparker samt ungdomsgårdar, skolor, vissa invånarlokaler och lokaler som reserverats för hälsovård. Privata tjänster är inte med i granskningen.

Vad görs?

Under granskningen av lokalerna utreds bland annat

  • deras kondition och sanitet
  • synpunkterna hos dem som verkar i lokalerna: tjänsternas lokalbehov har utvecklats samtidigt som deras funktioner har ändrats. Är lokalerna alltjämt funktionsdugliga och motsvarar de behovet? Är lokalerna i skick?
  • befolkningsutvecklingen: hur stort är behovet av olika servicelokaler under de följande decennierna? 
  • hur ekonomiska lokalerna är; hur mycket medel skulle krävas under t.ex. de följande 20 åren till normal användning, bra underhåll och nödvändiga reparationer?  
  • invånarnas önskemål och behov. Invånarna vet också bl.a. om det är värt att koncentrera vissa funktioner till lättnådda platser vid leder som färdas på vardagar. 
  • mål som staden ställer.

Vad är syftet med granskningen?

Syftet är att åstadkomma fungerande, trivsamma, hälsosamma och ekonomiskt vettiga servicelokaler för stadens områden.

Granskningen ingår i ett beredande arbete, utgående från vilket man under de följande decennierna kan inleda nödvändiga lokalprojekt.

Det går inte att bygga hela områden och sätta dem i skick på en gång. Utvecklingsarbetet tar flera år. I praktiken kan de projekt som startas efter granskningen avancera när det tas investeringsbeslut om dem.

Kan de boende i ett område påverka granskningen och dess slutresultat?

Staden inbjuder invånarna i områdena till diskussioner om hur vi vettigt kan förbättra servicelokalerna i bostadsområdena på lång sikt. Verksamhetskonceptet och invånarsamarbetet utvecklas utgående från den respons som fås. Man kan diskutera om lokalerna under bl.a. invånartillfällen och i mindre temagrupper. Man kan också göra enkäter.    


 
06.12.2019 12:55