Hoppa till innehållet

Affärs- och verksamhetslokaler

taden hyr ut lokaler till företag och sammanslutningar. Hyresförhandlarna kartlägger lämpliga lokaler för företags behov, presenterar dem och fungerar som kontaktpersoner i alla skeden av uthyrningsprocessen.

De flesta affärslokaler finns på bottenvåningen i bostadsvåningshus och är främst avsedda för kontors- och butiksbruk. Om lokalen lämpar sig för andra ändamål anges detta i uthyrningsannonsen.

Kundservice: kymp.yritysvuokraus@hel.fi

Hyresförhandlare som betjänar företag


Södra området och småhus i söder, öar och holmar i söder
Centrum, Tölö, Kampen, Rödbergen, Gardesstaden, Brunnsparken, Eira, Skatudden, Kronohagen, Gräsviken, Sveaborg, Drumsö, Busholmen
Maarit Kontio, tfn 09 310 21522, maarit.kontio@hel.fi
Mervi Jokela, tfn 09 310 23810, mervi.jokela@hel.fi

Västra området och småhus i väster
Mejlans, Brunakärr, Lillhoplax, Stenhagen, Södra Haga, Norra Haga, Munksnäs, Granö-Lövö, Munkshöjden, Smedjebacka, Reimars, Sockenbacka, Kånala, Malmgård, Gamlas, Magnuskärr, Lassas 
Riitta Airaksinen, tfn 09 310 39719, riitta.airaksinen@hel.fi

Centrala området
Ilmala, Östra Böle, Västra Böle, Sörnäs, Vallgård, Berghäll, Fiskehamnen, Majstad-Gammelstaden, Nätholmen, Forsby, Kottby
Kirsi Salonen, tfn 09 310 40373, kirsi.salonen@hel.fi

Norra området, småhus i norr och nordost
Krämertsskog, Månsas-Storkärr, Åggelby, Dammen, Grindbacka, Västra Baggböle, Östra Baggböle, Svedängen, Domarby, Torparbacken
Mervi Jokela, puh. 09 310 23810, mervi.jokela@hel.fi 
Heidi Autiosuo, tfn 09 310 21014, heidi.autiosuo@hel.fi

Nordöstra området
Parkstad, Storkärr, Staffansslätten, Stapelstaden, Jakobacka, Lerstrand, Vik, Skomakarböle, Malm, Bocksbacka, Mosabacka, Brobacka, Rönninge, Rönnbacka, Bocksbacka
Jaana Salonen, tfn 09 310 21450, jaana.salonen@hel.fi

Sydöstra området
Brändö, Hertonäs, Kasberget, Tammelund, Degerö, Jollas, Sandhamn
Kirsi Salonen, tfn 09 310 40373, kirsi.salonen@hel.fi

Östra området och småhus i öster
Kasåkern, Botbyhöjden, Botby gård, Kvarnbäcken, Östra centrum, Marudd, Gårdsbacka, Botbyåsen, Mellungsby
Minna Mäkelä, tfn 09 310 20490, minna.m.makela@hel.fi 

Småhus i sydost och Östersundom, öar och holmar i öster samt Malms flygplats
Degerö, Jollas, Uppby, Turholm, Hästnässundet, Kronbergsstranden
Ritva Autio, tfn 09 310 31992, ritva.autio@hel.fi

Enhetschef
Susanne Leppänen, tfn 09 310 20442, susanne.leppanen@hel.fi

Distrikt på kartan17.09.2020 16:58