Hoppa till innehållet

Affärs- och verksamhetslokaler

taden hyr ut lokaler till företag och sammanslutningar. Hyresförhandlarna kartlägger lämpliga lokaler för företags behov, presenterar dem och fungerar som kontaktpersoner i alla skeden av uthyrningsprocessen.

De flesta affärslokaler finns på bottenvåningen i bostadsvåningshus och är främst avsedda för kontors- och butiksbruk. Om lokalen lämpar sig för andra ändamål anges detta i uthyrningsannonsen.

Kundservice: kymp.yritysvuokraus@hel.fi

Hyresförhandlare som betjänar företag

Södra området
Centrum, Tölö, Kampen, Rödbergen, Gardesstaden, Brunnsparken, Eira, Skatudden, Kronohagen, Gräsviken, Sveaborg, Busholmen
Heidi Levänen, tfn. 09 310 42102, heidi.levanen@hel.fi

Sveaborg, Drumsö
Riitta Airaksinen, tfn. 09 310 39719, riitta.airaksinen@hel.fi

Västra området och småhus i väster
Mejlans, Brunakärr, Lillhoplax, Stenhagen, Södra Haga, Norra Haga, Munksnäs, Granö-Lövö, Munkshöjden, Smedjebacka, Reimars, Sockenbacka, Kånala, Malmgård, Gamlas, Magnuskärr, Lassas 
Riitta Airaksinen, tfn. 09 310 39719, riitta.airaksinen@hel.fi

Centrala området
Ilmala, Östra Böle, Västra Böle, Sörnäs, Vallgård, Berghäll, Fiskehamnen, Majstad-Gammelstaden, Nätholmen, Forsby, Kottby
Kirsi Salonen, tfn 09 310 40373, kirsi.salonen@hel.fi

Norra området
Krämertsskog, Månsas-Storkärr, Åggelby, Dammen, Grindbacka, Västra Baggböle, Östra Baggböle, Svedängen, Domarby, Torparbacken
Jaana Salonen, tfn. 09 310 21450, jaana.salonen@hel.fi

Nordöstra området
Parkstad, Storskog, Staffansslätten, Stapelstaden, Jakobacka, Lerstrand, Vik, Skomakarböle, Malm, Bocksbacka, Mosabacka, Brobacka, Rönninge, Rönnbacka, Bocksbacka
Jaana Salonen, tfn 09 310 21450, jaana.salonen@hel.fi

Sydöstra området
Brändö, Hertonäs, Kasberget, Tammelund, Degerö, Jollas, Sandhamn
Minna Mäkelä, tfn. 09 310 20490, minna.m.makela@hel.fi

Östra området
Kasåkern, Kvarnbäcken, Tranbacka, Gårdsbacka, Ärvings, Mellungsby, Fallbacka, Botbyåsen, Botby, Botby gård, Östra centrum, Marudd, Rastböle, Havsrastböle, Nordsjö
Minna Mäkelä, tfn 09 310 20490, minna.m.makela@hel.fi 

Alla småhus i Helsingfors, öar och tidigare Malmi flygpaltsområde
Ritva Autio, tfn 09 310 31992, ritva.autio@hel.fi

Enhetschef
Susanne Leppänen, tfn 09 310 20442, susanne.leppanen@hel.fi

Distrikt på kartan
07.01.2022 14:13