Hoppa till innehållet

Partitorgets lokaler att hyra

Partitorget hyr ut försäljningsplatser i saluhallar och på torg, restaurang- och butikslokaler inom Teurastamo område samt lager-, produktions-, kyl- och fryslokaler för partihandlare.

Vill du bli köpman i saluhallen?  

Välkommen att bli köpman i Helsingfors saluhallar. Lediga säljplatser annonseras på denna webb plats. Platsernas priser varierar beroende på hall och plats.

Säljplatserna i Gamla saluhallen
Hyrs ut huvudsakligen för saluföring av livsmedel.
Platsernas storlek 5–6 m², säljplatserna är helheter av olika storlek.
Alla platser är ”dubbletter” där man har slagit ihop två säljplatser.
Inga lediga platser för tillfället.

Säljplatserna i Hagnäs saluhall
Säljplatserna hyrs ut för saluföring av livsmedel och textilier, presentartiklar, hantverk m.m.
Platsernas yta 5–6 m².  

Säljplatserna i Sandvikens saluhall
Hyrs ut huvudsakligen för saluföring av livsmedel.
Platsernas yta 12–18 m², inklusive kylrum.
Möjlighet att hyra 1–6 säljplatser åt gången.
Inga lediga platser för tillfället.

Vill du bli köpman på torget?

Säsongstillstånd för försäljning eller en fast torgplats för företagare
Om du har ett företag kan du antingen bli en fast torghandlare eller saluföra dina produkter med ett säsongstillstånd för försäljning. Med ett säsongstillstånd för försäljning kan man sälja produkter på torget tillsvidare (mån–lör) eller enbart för en dag. Innehavarna av säsongstillstånd har ingen egen plats utan platserna lottas ut på morgonen.

Om du vill säkerställa att du har en plats varje dag året runt kan du bli fast torghandlare. Då betalar du hyra för din fasta försäljningsplats varje månad.

Ansökningen för torgplatser på Salutorget och Hagnäs torg har avslutats för i år. Vi informerar på hösten om situationen för år 2018.

Torgkort för en dagplats  
Om du inte har något företag och vill sälja dina egna produkter, kan du hyra en dagplats. Med torgkortet får du sälja endast egna hantverk och hembakade bakverk samt bär och grönsaker som du själv har plockat eller odlat. Med torgkortet får du sälja på Hagnäs torg, Övre Malms torg, Tölötorget och Salutorget.  

Ansök om torgkort

Ta kontakt med Partitorgets kundtjänst i frågor som gäller ansökning om tillstånd:
Tfn 9 310 23565, tukkutori@hel.fi  Lokaler att hyra på Partitorget


Fryshuset

I Fryshuset kan livsmedelsföretag hyra platser för djupfrysning och kylförvaring. Platserna som hyrs ut är burar, lastpallplatser eller platser i salen. Utrymmen hyrs ut även per kvadratmeter. Det planeras ett nytt fryseri på Partitorget som kommer att förbättra områdets säkerhet och tjänster samt företagarnas verksamhetsmöjligheter.   

Lediga lokaler: I Fryshuset finns lediga lastpallplatser att hyra (länk till finskspråkig nyhet)

Utetorget på Partitorget
Utetorget på Partitorget är verksamt på sommarnätterna från april till slutet av september. På torget kan man sälja grönsaker, frukt, svampar, bär och blommor. Det finns både säsongs- och årsplatser på torget. Säsongsplatserna kan endast hyras av företagare eller odlare med FO-nummer.

Platserna söks i mars. Om ansökan meddelas på denna sida.

Blomsterhallen
Blomsterhallen är en blomsterpartihandel där företagare kan hyra försäljningsutrymme.

Produktions- och lagerlokaler
Det finns lokaler av olika typer och storlekar för produktion och lagring av livsmedel inom Partitorgets område.

Lokalerna inom Teurastamo område
Lediga lokaler för uthyrning inom Teurastamo område annonseras på www.teurastamo.com. 
Lediga lokaler hyrs ut utifrån öppna ansökningar eller anbudsförfaranden.

21.08.2020 10:16