Hoppa till innehållet

Mätningstjänster för byggare

För byggtillsynsmätningar inom Helsingfors område svarar Stadsmiljösektorn, varifrån du kan beställa bland annat de bilagor som är nödvändiga för bygglov: bygglovskartor, visning av fastigheters och tomters gränser samt visning av höjdlägen.

Tjänsterna omfattar även markering i terrängen av byggnader och konstruktioner med anknytning till byggnadstillsynen samt lägesförrättningar.
 

Tilläggsuppgifter och beställningar

Stadsmiljösektorn  
Besöksadress: Verkstadsgatan 8 (1 vån.), 00580 Helsingfors
Tfn: (09) 310 22111
Postadress: PB 58231, 00099 Helsingfors stad
E-Post:  kaupunkiymparisto@hel.fi

E-tjänster 

E-tjänster

Karttakori
18.06.2021 11:31

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi