Hoppa till innehållet

Fastighetsbildning

Inom Helsingfors detaljplaneområde handhar staden utbrytning av fastigheter och övriga fastighetsförrättningar i området. 

Förutom utbrytningar av fastigheter kan staden även verkställa tomtklyvningar, förrätta fastighetsbestämningar (bland annat rågång), servitutsförrättningar och inlösning av tomtpartier eller ägobyten i samband med utbrytningar. Vid förrättningarna behandlar man gamla rättigheter och servitut, fastställer fastigheters gränser samt inrättar nödvändiga nya servitut. När en förrättning har fått laga kraft införs den i fastighetsregistret. 

Hämta material om fastighetsförrättning: Ansökan om fastighetsförrättning (på Finska).  


E-tjänster 

E-tjänster

Karttakori
18.06.2021 11:36

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi