Hoppa till innehållet

Adressnumrering

Adressnumrering av gator och andra trafikleder görs på basis av detaljplaner, ändringar i detaljplaner, tomtindelningar eller ändringar i tomtindelningar eller när numreringen krävs av andra särskilda skäl. I Helsingfors svarar stadsmiljösektorn för adressnumreringen. Stadsmiljösektorns adressnummertjänst assisterar i frågor kring numreringen.

Namnen på gator och trafikleder fastställs i samband med detaljplanläggningar.

Mer information

Stadsmiljösektorn, stadsmätningstjänster
Adressnummertjänsten, tfn: (09) 310 31957
E-Post: kymp.osoitteet (at) hel.fi  

Stadsmiljösektorn, byggnadstillsynen
Sirpa Pirinen-Stürmer, tel. 09 310 26484
E-Post: sirpa.pirinen-sturmer (at) hel.fi 
 18.06.2021 11:35
Förfrågningar: 

Tryckta kartor: 
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Övriga kartor: 
Kartor, tfn (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor: 
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Kundtjänst (Adresstjänst), tfn (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi