Hoppa till innehållet

Ledningstjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 31940
Visa på kartan

Stadsmätningstjänster, Kundtjänst

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58232, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Visa på kartan

Lantmäteritjänster

Stadsmiljösektorn handhar fastighetsförrättningar och upprätthåller fastighetsregister och kommunregister inom Helsingfors detaljplanelagda område. 

Stadsmiljösektorn erbjuder tjänster för mätning och utbrytning av fastigheter. Du kan här beställa bland annat ett köpvittne och tjänster för servitutsförrättningar och styckning av tomter samt för byggare nödvändiga kart- och mätningstjänster.

På områden utan gällande detaljplaner handhar statens Lantmäteriverk lantmäteriförrättningar och upprätthåller fastighetsregistret. 18.06.2021 11:25

Förfrågningar:

Byggande:

Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Ledningstjänst:

tfn (09) 310 31940; johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:

tfn (09) 310 31942; kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:

tfn (09) 310 22111; kiinteistorekisteri@hel.fi