Suoraan sisältöön

Ledningstjänst

Sörnäsgatan 1
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 31940
Läs mera
Visa på kartan

Stadsmätningstjänster, Kundtjänst

Sörnäsgatan 1, 1. vån.
00580 Helsingfors
PB 58232, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 22111
Läs mera
Visa på kartan

Lantmäteritjänster

Stadsmiljösektorn handhar fastighetsförrättningar och upprätthåller fastighetsregister och kommunregister inom Helsingfors detaljplanelagda område.

Stadsmiljösektorn erbjuder tjänster för mätning och utbrytning av fastigheter. Du kan här beställa bland annat ett köpvittne och tjänster för servitutsförrättningar och styckning av tomter samt för byggare nödvändiga kart- och mätningstjänster.

På områden utan gällande detaljplaner handhar statens Lantmäteriverk lantmäteriförrättningar och upprätthåller fastighetsregistret. DELA
04.02.2019 10:43

Förfrågningar:

Byggande:
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111
asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Ledningstjänst:
tfn (09) 310 31940
johtotietopalvelu@hel.fi

Fastigheter och tomter:
tfn (09) 310 31942
kiinteistorekisteri@hel.fi

Fastighetsregister:
tfn (09) 310 31931
kiinteistorekisteri@hel.fi