Hoppa till innehållet

Sprängningsarbete

I frågor kring brytningsarbeten lönar det sig att vända sig direkt till byggherren eller den som utför arbetena. Ovanjordsbrytning av sten är i allmänhet synlig och kontaktuppgifterna om den som utför brytningsarbetena framgår av en byggplatsskylt. Vid underjordsbrytning är läget ofta annorlunda. Lokala polismyndigheter har centraliserad information om alla brytningsarbeten (kirjaamo.helsinki(at)poliisi.fi). Du kan be om upplysningar även ur följande källor:

Helsingfors stad / Boende och miljö / Tomter, fastigheter och jordmån / Jordmån och berggrund
geo(at)hel.fi 

Helsingfors regionens miljöservice HRM, Vatten
tfn (09) 1561 2110 

Helsingfors stads trafikaffärsverk, HST
tfn (09) 310 1071

Samkommunen Helsingforsregionens trafik, HRT
tfn (09) 4766 4000

Helen Ab
tfn (09) 6171

Senatfastigheter
tfn (020) 5811106.12.2019 13:02