Hoppa till innehållet

Flyttning av ledningar på stadens tomter

Innan grävnings-, borrnings- eller sprängningsarbeten vidtas ska den som utför arbetet ovillkorligen hämta aktuella upplysningar från ledningsinformationstjänsten.

Om tomten som bebyggs ägs av Helsingfors stad och det finns kommunaltekniska eller motsvarande ledningar eller rör på tomten eller sådana hittas där i samband med byggarbeten, ska projektets verkställare kontakta stadsmiljösektorn för utredning av behovet av att flytta ledningarna och överenskomma om eventuella flyttningar av dem.

Mer information:

Stadsmiljösektorn

Merja Mäkipää, teknisk expert
Tfn 09 310 3453

Katarina Kurenlahti, byråchef
Tfn 09 310 36415

E-postaddresser: förnamn.efternamn@hel.fi

 06.12.2019 13:02