Hoppa till innehållet

Ledningsuppgifter och -förflyttningar

Det finns rikligt av tunnlar och andra underjordiska utrymmen under Helsingfors. När man planerar byggande med nödtvungna sprängningsarbeten är det skäl att man utreder eventuella underjordiska bergsutrymmen. Detsamma gäller även borrning av djupa hål.

På områden som bebyggs finns det under marken ofta ledningar som används och som måste flyttas innan tomten bebyggs.

Innan grävningsarbeten vidtas ska byggprojektets verkställare utreda vid ledningsinformationstjänsten om det finns ledningar, anordningar, underjordiska utrymmen eller andra konstruktioner i användning i området.
 

Ledningsinformationstjänsten


Den centraliserade lägestjänsten om ledningar betjänar dem som utför grävnings-, borrnings-, sprängnings- och planeringsarbeten.06.12.2019 13:02