Hoppa till innehållet

Jordmånens renhet

Staden svarar för renheten av områdena i dess ägo och kontrollerar jordmånens sanitet och säkerhet även på områden som ägs av andra i Helsingfors.

Stadsmiljösektorns hantering av byggd egendom svarar för jordmånens renhet på tomter som ägs av staden. Miljötjänster hjälper i frågor kring renheten av jordmån som ägs av andra än staden.06.12.2019 13:03