Hoppa till innehållet

Berggrunden

Berggrunden i Helsingforsregionen hör till det nyländska skifferområdet av det svekofenniska skifferområdet där det förutom äldre skiffer och gnejs även finns yngre granit. Skiffer och gnejs har delvis uppstått ur olika sediment och är delvis av vulkaniskt ursprung, ibland finner man även kalkskikt bland dem.

Helsingfors skiffer och gnejs är omkring 1,9 miljarder år gamla. Helsingforsområdets granit är lite över 1,8 miljarder år gammal. De skär igenom skiffern eller bildar blandsten med skiffer, främst ådrad gnejs. Det finns mycket få djupbergarter som diorit eller gabbro på området.

Helsingfors berggrund genomskärs av flera krosszoner, alltså brottzoner, varav de viktigaste löper mot nordnordost och fortsätter även över till grannkommunerna.06.12.2019 13:03