Hoppa till innehållet

Reparationsarbeten av inomhusluftsproblem

Utifrån resultaten av inomhusluftsundersökningarna kan man även snabbt göra reparationer så att användningen av lokalen kan fortsätta. Den nödvändiga reparationen kan gälla hela byggnaden, en del av den eller ett tekniskt system, såsom ventilationen. Planeringen av omfattande reparationer kräver tid.

Det främsta reparationssättet är att avlägsna orsaken till skadan och reparera skadan samt reparera eller förnya felaktiga anordningar.

Typiska reparationer och åtgärder för att förbättra inomhusluften är bland annat:

• sanering av ventilationssystemet,
• reparation av mikrobskador,
• reparation av tätningar,
• avlägsnande av fiberkällor,
• reparation av vattenskador,
• städning av damm högt uppe i rummet,
• justering av värmesystemet,
• sköljning av avlopp,
• byte av ytmaterial.

Om orsaken till inomhusluftsproblemen är till exempel fiberkällorna i ventilationssystemets ljuddämpare, byts ljuddämparnas material ut och ytbeläggs. Ofta kan kvaliteten på inomhusluften förbättras snabbt även genom att justera luftmängderna och genom att sänka temperaturen på tilluften.

Om det inte går att få bort en mikrobskada från konstruktionerna på grund av skadans läge förbättras konstruktionernas lufttäthet. Med hjälp av tätningsreparationen hindrar man att orenheter eventuellt når inomhusluften.

Förutom att täta konstruktionerna kan en skadad konstruktion eller ett skadat utrymme förses med undertryck. Detta innebär att luftströmmarna strömmar till det skadade utrymmet eller den skadade konstruktionen. Undertryck används till exempel i kryputrymmen under byggnader eller tekniktunnlar under golvet.

Ibland behövs ombyggnad

Vid en del objekt är problemet så omfattande att det behövs en ombyggnad av byggnaden för att avlägsna problemet. Ett exempel på detta är byggande av ett ventilationssystem.

För ombyggnader eller andra omfattande renoveringar flyttar användarna ofta till tillfälliga lokaler. Planeringen och genomförandet av omfattande ombyggnader tar flera år.

Övervakning av renoveringar

Hur renoveringarna lyckas följs till exempel genom spårämnestester som görs efter tätningsreparationer. Om personerna som använder lokalerna får symptom som tyder på inomhusluften även efter renoveringen, säkerställs att alla nödvändiga åtgärder verkligen vidtagits vid objektet. Om problemet har varit svårt är det möjligt att en del av de personer som exponerats allvarligt inte kan återvända till byggnaden permanent ens efter renoveringen.06.12.2019 12:57