Hoppa till innehållet

När du misstänker problem med inomhusluften

Om du misstänker att inomhusluften vid en av stadens enheter ger dig symtom eller du upplever att kvaliteten på inomhusluften är dålig ska du följa anvisningarna nedan.

Stadens personal

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet för chefen för enheten, till exempel skolans rektor eller någon annan närmaste chef.

Informera även företagshälsovården om dina symtom. Informationen som kommit in till företagshälsovården sammanställs för bedömning av statusen på inomhusluftssituationen på arbetsplatsen.

Vårdnadshavare för en elev eller ett daghemsbarn

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet för chefen för enheten, till exempel skolans rektor. Om ditt barn har symtom ska du informera chefen för enheten om det och kontakta antingen skolans hälsovårdare eller, för barn i daghemsåldern, barnets hälsovårdsenhet.

Skolhälsovårdaren för bok över hur vanliga eventuella symtom på grund av inomhusluften är och hänvisar vid behov eleven till ytterligare undersökningar på hälsostationen.

Mer detaljerade anvisningar för vårdnadshavare

Övriga användare av lokalerna

Berätta om dina misstankar om inomhusluftens kvalitet antingen för chefen för lokalen eller via stadens responssystem.

När du misstänker problem med inomhusluften i en bostad

Om du misstänker problem med inomhusluften eller fuktproblem i din bostad eller ditt husbolag kan du fråga om råd vid Helsingfors stads miljötjänsters rådgivning i frågor om boendehälsa.13.08.2021 17:11