Hoppa till innehållet

Meddelanden och rådgivning

Av vem får jag information?

Vid stadens enheter finns en chef som arbetar som kontaktperson mellan dem som använder lokalen och dem som underhåller fastigheten. Om du behöver information till exempel om en skolas eller ett daghems skick ska du diskutera saken med rektorn eller daghemschefen.

Stadsmiljösektorn svarar för att låta göra inomhusluftsundersökningar och renoveringar i av staden ägda servicelokaler. För att frågor och informationsbegäran om byggnaders kondition, undersökningar och renoveringar snabbt ska hitta till rätt expert är det bra att skicka dem via responsblanketten.

I sista hand övervakar stadens miljötjänster i Helsingfors som hälsoskyddsmyndighet att offentliga lokaler inte orsakar hälsoproblem. Miljötjänsterna ger även råd i frågor om inomhusluft- och fuktproblem i bostäder.


Meddelanden

De som använder stadens lokaler får årligen över 300 kundmeddelanden om lokalernas kondition, undersökningar och renoveringar. Information och meddelanden om inomhusluften i stadens byggnader produceras främst av stadsmiljösektorn.

Kundmeddelanden »


Undersökningsrapporter

Konditionsundersökningsrapporterna om lokalerna är offentliga och de publiceras på www.hel.fi/talotiedot. Ifall du inte hittar rapporten du letar efter, kan du be om undersökningsrapporter via responsblanketten eller av dem som ger mer information och anges i kundmeddelanden. I frågor om undersökningarna kan du kontakta inomhusluftsexperten som anges i meddelandet.06.12.2019 12:57