Hoppa till innehållet

Om du har symptom eller misstänker problem med inomhusluften

Dålig inomhusluft kan orsaka många symptom samt sänka arbetseffektiviteten och trivseln i lokalerna. Symptom eller olägenheter kan orsakas av bland annat

• bristfällig ventilation,
• materialutsläpp,
• stort antal personer som använder lokalen,
• fukt- och mikrobskador,
• drag, fel temperatur,
• parfymer och mjäll från djur som kommer med användarna,
• bristfällig städning.

Symptom orsakade av dålig inomhusluft är bland annat

• olika irritationssymptom (klåda i ögonen, nästäppa, irritation i svalget, heshet, hosta, hudsymptom, andnöd)
• allmänna symptom (trötthet, huvudvärk, ledvärk, feber).
• Det finns forskningsresultat som tyder på ett samband mellan mikrobskador och försämring av och insjuknande i astma samt upprepade infektioner i övre luftvägarna.

Ibland är problemen dolda och kommer fram när de som använder lokalerna får symptom. Symptomen orsakade av inomhusluften försvinner när man inte vistas i byggnaden.

Merparten av symptomen och olägenheterna orsakade av inomhusluften är tillfälliga. Alla misstankar om inomhusluftsproblem ska dock undersökas utan dröjsmål.


När du misstänker inomhusluftsproblem vid stadens enheter

Det finns orsak att misstänka inomhusluftsproblem särskilt när fler än vanligt bland de som använder lokalen har upprepade luftvägsinfektioner eller får allergiska sjukdomar eller de försvåras. Om du misstänker inomhusluftsproblem i skolor, daghem eller vid någon annan av stadens enheter, berätta detta för enhetens förman. Läs mer (på finska) »


När du misstänker inomhusluftsproblem i en bostad

Om du misstänker inomhuslufts- eller fuktproblem i din bostad eller ditt husbolag kan du be Helsingfors stads miljötjänsters rådgivning om råd i frågor om boendehälsa (på finska).06.12.2019 12:56