Hoppa till innehållet

Inomhusluftsgrupper

Stadens inomhusluftsgrupp har som uppgift att bland annat:

 • utveckla lösningsprocesser för inomhusluftsproblem,
 • linjera gemensamma verksamhetssätt och en gemensam arbetsfördelning,
 • övervaka utvecklingen av undersökningar och verksamhetssätt rörande inomhusluftsproblem och informera om dem.

Helsingfors stads kanslichef beslutade att tillsätta den nuvarande gruppen och om dess medlemmar den 24 maj 2018. Medlemmarna i stadens inomhusluftsgrupp är: 

 • Sari Hildén (ordf.), lokalchef
  stadsmiljösektorn
 • Anna Saarinen (vice ordf.) teamchef
  stadsmiljösektorn / inomhusluftsteamet
 • Petra Heinola (sekreterare), projektplanerare
  stadsmiljösektorn/inomhusluftsteamet
 • Päivi Etelämäki, enhetschef
  stadsmiljösektorn / kundrelationsenhet 1
 • Kati Hynninen, lokalitetsexpert
  social- och hälsovårdssektorn
 • Aila Hyvönen, arbetarskyddschef
  social- och hälsovårdssektorn
 • Taija Hämäläinen, arbetarskyddschef
  stadskansliet
 • Mauno Kemppi, chef för lokaltjänster
  fostrans- och utbildningssektorn
 • Matti Kuusela, chef för lokaltjänster
  kultur- och fritidssektorn
 • Toni Lyyski, teamchef
  stadsmiljösektorn/miljötjänster
 • Pasi Lönnberg, enhetschef
  stadsmiljösektorn / enheten lokalegendom
 • Jari Mäenmaa, arbetarskyddschef
  fostrans- och utbildningssektorn
 • Katri Olli, projektchef
  stadsmiljösektorn / projektenhet 1
 • Petri Perkiömäki, inspektionsingenjör
  stadsmiljösektorn/byggnadstillsynstjänster
 • Marjaana Saarela, servicechef
  Arbetshälsovården, Helsingfors
 • Josefiina Salmén, arbetarskyddsfullmäktig
  stadskansliet
 • Tuula Salmivaara-Pesonen, chef för skolhälsovården
  social- och hälsovårdssektorn
 • Markus Terämaa, arbetarskyddschef
  kultur- och fritidssektorn
 • Kirsi Teittinen, arbetarskyddschef
  stadsmiljösektorn

Sektorspecifika inomhusluftsgrupper

Helsingfors stads sektorspecifika inomhusluftsgrupper är arbetsgrupper som består av olika sektorers experter och representanter för dem som använder lokalerna. Deras uppgift är att övervaka lösningsprocesserna så att enskilda objekts inomhusluftsproblem framskrider på överenskommet sätt. De sektorspecifika inomhusluftsgrupperna är:

 • Inomhusluftsgruppen för fostrans- och utbildningssektorn (ordf. Mauno Kemppi)
 • Inomhusluftsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet (ordf. Aila Hyvönen)
 • Inomhusluftsgruppen för kultur- och fritidssektorn (ordf. Markus Terämaa)

Läs mer om olika aktörers roller: hur utredningen av inomhusluftsproblem framskrider »07.04.2021 10:04