Hoppa till innehållet

Inomhusluftsgrupper

Stadens inomhusluftsgrupp har som uppgift att bland annat:

• utveckla lösningsprocesser för inomhusluftsproblem,
• linjera gemensamma verksamhetssätt och en gemensam arbetsfördelning,
• övervaka utvecklingen av undersökningar och verksamhetssätt rörande inomhusluftsproblem och informera om dem.

Helsingfors stads kanslichef beslutade att tillsätta den nuvarande gruppen och om dess medlemmar den 24 maj 2018. Medlemmarna i stadens inomhusluftsgrupp är: 

Sari Hildén (ordf.), chef för förvaltning av byggd egendom
stadsmiljösektorn
Anna Saarinen (vice ordf.) teamchef
stadsmiljösektorn/inomhusluftsteamet
Petra Heinola (sekreterare), projektplanerare
stadsmiljösektorn/inomhusluftsteamet
Tuija Hämäläinen, arbetarskyddschef
stadskansliet
Satu Perttunen, arbetarskyddsfullmäktig
stadskansliet
Marjaana Saarela, servicechef
Arbetshälsovården, Helsingfors
Mauno Kemppi, chef för lokaltjänster
fostrans- och utbildningssektorn
Jari Mäenmaa, arbetarskyddschef
fostrans- och utbildningssektorn
Pasi Lönnberg, enhetschef
stadsmiljösektorn/underhåll
Petri Perkiömäkiinspektionsingenjör
stadsmiljösektorn/byggnadstillsynstjänster
Toni Lyyski, teamchef
stadsmiljösektorn/miljötjänster
Kirsi Teittinen, arbetarskyddschef
stadsmiljösektorn
Matti Kuusela, chef för lokaltjänster
kultur- och fritidssektorn
Markus Terämaa, arbetarskyddschef
kultur- och fritidssektorn
Tuula Salmivaara-Pesonen, chef för skolhälsovården
social- och hälsovårdssektorn
 Kati Hynninen, lokalitetsexpert
social- och hälsovårdssektorn  
Aila Hyvönen, arbetarskyddschef
social- och hälsovårdssektorn

Sektorspecifika inomhusluftsgrupper

Helsingfors stads sektorspecifika inomhusluftsgrupper är arbetsgrupper som består av olika sektorers experter och representanter för dem som använder lokalerna. Deras uppgift är att övervaka lösningsprocesserna så att enskilda objekts inomhusluftsproblem framskrider på överenskommet sätt. De sektorspecifika inomhusluftsgrupperna är:

• Inomhusluftsgruppen för fostrans- och utbildningssektorn (ordf. Mauno Kemppi)
• Inomhusluftsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet (ordf. Aila Hyvönen)
• Inomhusluftsgruppen för kultur- och fritidssektorn (ordf. Markus Terämaa)

Läs mer om olika aktörers roller: hur utredningen av inomhusluftsproblem framskrider »20.01.2021 16:11