Hoppa till innehållet

Inomhusluft


På dessa sidor berättar vi hur Helsingfors stad arbetar med inomhusluftfrågor.

Bra inomhusluft främjar hälsan. Förutsättningar för bra inomhusmiljö är

  • rätt temperatur
  • lämplig luftfuktighet
  • neutrala dofter
  • bra ventilation
  • inget drag
  • bra akustik och föga buller
  • rätt valda material med låga utsläpp
  • att lokalen är snygg och lätt att städa
  • att konstruktionerna är i skick.

Inomhusluften påverkas också av kvaliteten på utomhusluften, rengöringsmedel och andra kemikalier, tobaksrök samt orenheter som användarna för med sig, till exempel parfymer och djurallergener.

För att utreda problem med inomhusluften behövs vanligtvis omfattande konditionsundersökningar, så att reparationer och andra åtgärder kan planeras och genomföras på rätt sätt. Man låter utföra konditionsundersökningar i synnerhet om man misstänker att problemet beror på till exempel konstruktionsmässiga skador i byggnaden eller stora brister i ventilationen.

Bland annat synliga spår orsakade av fukt eller avvikande lukt, till exempel lukt av mögel eller jordkällare, kan tyda på konstruktionsmässiga skador. Orsaker till avvikande lukt kan vara även avlopp, möbler eller andra material. Orsaker till att luften känns instängd kan utöver faktorerna ovan vara bristfällig ventilation och för hög temperatur.

En del av problemen med inomhusluften kan åtgärdas genom att man ändrar användningssätten för lokalen eller genom åtgärder inom fastighetsskötsel, till exempel genom att justera temperaturen på tilluften.

Helsingfors stad har ett etablerat koncept för att utreda problem med inomhusluften i byggnader. För att lösa problemen samarbetar vi över yrkesgränserna.

Huvudansvaret för lokalernas skick ligger på byggnadens ägare. Stadsmiljösektorn svarar för undersökningen och underhållet av stadens enheter.10.09.2021 11:54