Hoppa till innehållet

Inomhusluft

Bra inomhusluft är summan av många faktorer. Inomhusluften är av bra kvalitet om de som använder lokalen är nöjda och luften inte orsakar hälsoproblem. Förutsättningar för bra inomhusluft är:

• rätt temperatur,
• tillräcklig ventilation,
• inget drag,
• bra akustik,
• rätt valda material med låga utsläpp,
• att lokalen är snygg och lätt att städa,
• att konstruktionerna är i skick.

Inomhusluften påverkas också av kvaliteten på utomhusluften, rengöringsmedel, parfymer och andra kemikalier, mjäll från djur och tobaksrök.

En del av problemen med inomhusluften kan åtgärdas genom att ändra på hur lokalen används eller genom fastighetsskötselåtgärder, till exempel genom att justera temperaturen på tilluften. Detta räcker dock inte om problemet beror på till exempel konstruktionsskador i huset eller betydande brister i ventilationen.

Bland annat synliga spår orsakade av fukt eller en avvikande lukt, till exempel lukten av mögel eller jordkällare, kan tyda på konstruktionsskador.

Källor till en avvikande lukt kan vara även avlopp, möbler eller andra material. Orsaken till en instängd luft kan förutom ovan nämnda faktorer vara en bristfällig ventilation eller en för hög temperatur.

Staden har ett etablerat koncept för att utreda problem med inomhusluften i byggnader. För att lösa problemen görs yrkesövergripande samarbete.



31.01.2020 13:17