Hoppa till innehållet

Hur kommer en planeringslösning till?

  • För planeringslösningarna i en detaljplan svarar vid sidan av planberedaren, beroende på planläggningsobjektet, experter på bl.a. trafikplanering, samhällsteknik och -ekonomi, landskapsplanering och byggnadsvård.
  • De viktigaste andra samarbetspartnerna är förvaltningscentralen, fastighetskontoret, byggnadskontoret, byggnadstillsynsverket, idrottsverket, stadsmuseet, Museiverket, Helsingfors miljöcentral, Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, Helsingfors Energi, Helsingforsregionens miljötjänster, räddningsverket och Trafikverket. Andra samarbetspartners är t.ex. byggherrar, markägare och invånare.
  • Planeringsarbetet eller en del av det kan även utföras som konsultarbete eller via en planeringstävling. 
  • Utgående från grundarbetet utarbetas beredningsmaterial som ställs ut till påseende för kommentarer, och kommentarerna beaktas i mån av möjlighet vid den fortsatta planeringen. Även annat material, såsom eventuella alternativa granskningar, utredningar kring konsekvenser samt bilder som åskådliggör lösningen, kan läggas fram för påseende.
  • I fråga om särskilt ansenliga projekt utarbetas ett planutkast som presenteras för stadsmiljönämnden. Nämnden godkänner planutkastet som grund för fortsatt arbete.


 06.12.2019 12:10