Hoppa till innehållet

Vem har rätt att överklaga?

  • den som berörs av beslutet
  • den vars rättighet, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (intressent) samt
  • kommuninvånare
  • Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och annan myndighet i ärenden som tillhör deras kompetensområde
  • landskapsförbund och kommun för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
  • registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som tillhör deras verksamhets- och kompetensområde.

Vid mindre planändringar är besvärsrätten begränsad till de personer, vars rättighet, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärsrätten avgörs från fall till fall.
 06.12.2019 12:10