Hoppa till innehållet

Handläggningen av planförslaget i stadsmiljönämnden

  • Planförslaget presenteras för stadsmiljönämnden. Samtidigt presenteras de utredningar som gjorts och de åsikter som framförts under beredningen. Dessutom presenteras anmärkningarna mot och utlåtandena om planförslaget, såvida förslaget har funnits officiellt framlagt för påseende redan innan det behandlas i nämnden.
  • Nämnden beslutar om planen för andra än planändringar med betydande konsekvenser.
  • I fråga om planer med betydande konsekvenser beslutar nämnden om den ska förorda godkännande av förslaget. Nämnden kan även remittera ärendet för ny beredning. Godkännande kan förordas för förslaget antingen i framlagt skick eller med ändringar.
  • Utdrag ur nämndens protokoll skickas för kännedom till alla som framfört åsikter och lämnat kontaktinformation.
  • Efter nämndens beslut om förordande ställs planförslaget offentligt ut till påseende, såvida det ännu inte har funnits för påseende.06.12.2019 12:10