Hoppa till innehållet

Genomförande av planen

  • Efter beslut om godkännande av detaljplan införs inom planområdet byggnadsförbud i stöd av markanvändnings- och bygglagens 53 § moment 3 till dess att planen vinner laga kraft.
  • Plan som vunnit laga kraft ger möjlighet att hos stadsmiljösektorn ansöka om tillstånd att bygga enligt planen.
  • Staden bygger i planen angivna gator, parker o.a. offentliga platser.

     

 06.12.2019 12:10