Hoppa till innehållet

Planers konsekvenser för miljön

Lagen som förpliktar till miljökonsekvensbedömning av planer och program trädde i kraft 2005.

En miljöbedömning utförs enligt lagen ovan alltid vid beredning av sådana riksomfattande mål för områdesanvändning, regionala avfallsplaner, program för naturskyddsområden och landskap om vilka föreskrivs i olika lagar, samt av trafiksystemplaner enligt lagen om Huvudstadsregionens samarbetsdelegation.

Vid bedömningen utformas en miljöredogörelse och en redogörelse för hörande av medborgare och myndigheter om ett plan- eller programutkast.

MMPP-lagen06.12.2019 12:12