Hoppa till innehållet

Helsingfors underjordiska generalplan

För Helsingfors utarbetas en ny underjordisk generalplan, som styr planeringen av utrymmen och tunnlar i Helsingfors berggrund.

Den nuvarande planen, som trädde i kraft 2011, bör förnyas eftersom en del av de reserveringar under jord som anges i den är föråldrade, medan nya behov har uppstått.

Helsingfors generalplan (2016) gör staden tätare och tillväxten genererar press på att flytta olika ovanjordiska funktioner under jord och utnyttja underjordiska lokaler effektivare än hittills. I den nya underjordiska generalplanen strävar man efter att öka den mångsidiga användningen av lokaler under jord, förbättra det systematiska utnyttjandet av bergrum samt samordna olika typer av funktioner.

I den underjordiska generalplanen ingår endast de viktigaste underjordiska projekten. Underjordiska projekt kan också genomföras utifrån detaljplaner.

Tidsschema för beredningen av planen

Beredningen av den nya underjordiska generalplanen inleddes 2017. Planutkastet har behandlat i stadsmiljönämnden i maj 2020. Utifrån utkastet bereds ett planförslag, som nämnden torde besluta om 2021. Stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om planen.

Studera materialen

Materialen till Helsingfors nya underjordiska generalplan


 18.08.2020 18:09