Suoraan sisältöön

Generalplan 2002

Enligt visionen i Generalplan 2002 utvecklas Helsingfors som europeisk huvudstad. Detta innebär en stadsstruktur som är rik och diversifierad både fysiskt och i fråga om funktioner. Stadskulturen som är stadd i utveckling får mer utrymme. Samtidigt är Helsingfors en viktig del av metropolområdet. Stadsstrukturen görs mer helgjuten och tät, men med måtta så att stadens grunddrag samt öppenheten och grönskan bevaras.

Generalplan 2002 har fått laga kraft i december 2004 med undantag för begränsade besvärsobjekt (STN 3.5 2004 med stöd av MBL 201 §). Generalplan 2002 består av generalplanekartan jämte beteckningar och bestämmelser. Till generalplanen hör dessutom en beskrivning.

Till Generalplan 2002 hör en Utvecklingsbild för markanvändningen, som är en vision av framtiden och beskriver mål och strategier för utvecklingen av markanvändningen och trafiksystemet i staden. I samband med generalplanearbetet har man även utfört många utredningar samt gjort omfattande konsekvensbedömningar.

Generalplan 2002, bild av framsidan Generalplan 2002 (pdf)



DELA
28.04.2017 16:03