Hoppa till innehållet

Aktuella planer

Nu för påseende

Dessa planer kan du påverka just nu. Planer för deltagande och bedömning, planutkast samt planförslag för vilka anmärkningstiden pågår ställs för påseende. I Helsingfors karttjänst finns alla aktuella planläggningsprojekt. Där kan du följa med hur planeringen framskrider.


Rådgivning inom området planläggning

Information om planer som är under beredning fås av stadsmiljösektorns kundtjänst.


Kortadress: hel.fi/planer10.06.2022 16:02

Planläggningens nivåer

Planeringen av nya, stora bostads- och arbetsplatsområden inleds med att man upprättar en delgeneralplan för området. Delgeneralplanen är en generell beskrivning av hur till exempel boende, arbetsplatser och rekreationsområden ska placeras i det nya området. Delgeneralplanen styr områdets detaljerade planering, detaljplaneringen. Detaljplanerna bereds ofta skilt för olika delområden. I stora projekt sker planeringen och byggandet under en lång tidsperiod, 10–20 år.

Läs mer

Nytt i Helsingfors

De närmaste åren byggs det livligare än någonsin tidigare i Helsingfors. I strandområdena som friställs efter hamnarna byggs nya bostads- och arbetsplatsområden på Busholmen, i Fiskhamnen och på Kronbergsstranden. Det planeras hem och arbetsplatser för tusentals nya invånare och arbetstagare också i bland annat Östersundom, Mellersta Böle och Kungseken. På webbplatsen Nytt i Helsingfors kan du följa med planeringen och byggandet av de viktigaste nya förändringsområdena.

Nytt i Helsingfors