Hoppa till innehållet

Skadade och döda djur

Räddningsverket

Helsingfors räddningsverks djurräddningsenhet hjälper sjuka och skadade djur och djur som råkat i nöd inom Helsingfors stads område. Dylika fall ska anmälas djurräddningsnumret: 09 310 30151.

Djursjukhuset för vilda djur

Det finns ett djursjukhus för vilda djur på Paloholmen på Högholmen. Sjukhuset tar emot vilda djur som är i behov av hjälp. Om du hittar ett djur ute i naturen kontrollera först om det verkligen behöver hjälp. Till exempel små ekorrungar, unga måsar och ensamma harungar behöver sällan människans hjälp. När du är säker på att djuret behöver hjälp kan du läsa anvisningar om gripande av djuret, första hjälpen och hemvården på vår webbplats.

Du kan ta djur som är i behov av hjälp till biljettförsäljningen på Högholmen på Blåbärslandet dagligen från kl. 7 tills djurgården stänger. Vi hoppas att du meddelar oss om patienten innan du tar djuret till Högholmen.

Skadade frilevande djur

Högholmens djurgård ger skadade frilevande djur vård. Rehabiliterade djur frisläpps tillbaka till naturen. Frilevande djur i behov av vård tas dagligen emot under djurgårdens öppettider.

Högholmens djurgård kan inte avhämta djuren. Leveransen av djur bör per telefon överenskommas med personalen vid sjukhuset för frilevande djur. Den egentliga telefonrådgivningen svarar dagligen på samtal mellan kl. 12 och 13 på numret 09 310 37887.

Djurräddningsuppdrag tillhör kommunala räddningsverk. Man ska således inte ringa till det allmänna nödnumret 112. Djuruppdragen tas i Helsingforsområdet emot av räddningsverkets situationscentral, tfn 09 310 30151.

Döda frilevande djur

Små döda frilevande djur kan vid behov läggas i blandavfallet. Stora döda frilevande djur kan vid behov anmälas till tillsynsveterinärerna i Helsingfors stad, tfn 09 310 32076, 09 310 32073 eller 09 310 32025. Tillsynsveterinärerna är anträffbara under vardagar. 

Ett dött djur kan vid behov skickas till Livsmedelsverket för undersökningar. Mer information på Livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/doda-djur/vilda-djur/

Om det finns många döda djur i samma område, är det skäl att kontakta tillsynsveterinären i Helsingfors stad, som bedömer om det kan vara fråga om en smittosam djursjukdom.

Till exempel om det hittas fler än en död svan, över fem andra   sjöfåglar eller över tio andra döda fåglar i ett område, bör man beakta möjligheten av aviär influensa (fågelinfluensa) och kontakta tillsynsveterinären i Helsingfors stad. Mer information om fågelinfluensan finns på Livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/fjaderfan/aviar-influensa-fagelinfluensa/

En anmälan om flera döda fåglar som hittats i samma område kan utanför tjänstetid anmälas till räddningsverket tfn 09 310 30151 eller till jourhavande länsveterinär tfn 0295 204 658.

Tillsynsveterinären bör kontaktas om man hittar ett dött vildsvin. Det vore viktigt att kunna undersöka djurkroppen eller ta prov för att utesluta afrikansk svinpest. Mer information om den afrikanska svinpesten finns på Livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/svin/afrikansk-svinpest/

Motverkningsbara djursjukdomar

Arbetet mot djursjukdomar tillhör enligt lag de officiella veterinärerna i Helsingfors stad. Vid frågor gällande dessa kan ni kontakta tillsynsveterinärerna tfn 09 310 32076, 09 310 32073 eller 09 310 32025. Tillsynsveterinärerna är anträffbara under vardagar.

Med tanke på att bekämpa spridningen av djursjukdomar är det oerhört viktigt att myndigheterna vet var djuren finns. Den lagenliga förpliktelsen att registrera sig som djurhavare och märka djuren gäller en väldigt vid skara djur. Mer information på Livsmedelsverkets sidor: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/markning-och-registrering-av-djur/

Avlidna sällskapsdjur

Bortgången av ett sällskaps- eller husdjur är ofta en känslosam stund för både hussen och matten och hela familjen. Bortgångna djur kan minnas på många olika sätt. Då kan till exempel begravning eller kremering av djuret komma i fråga.

För information om kremering av djur kontakta veterinärkliniker. Många kliniker tar emot djur och för dem vidare för kremering.11.02.2021 12:29