Hoppa till innehållet

Insekter

I vårt land lever cirka 5 200 arter tvåvingar (till exempel flugor och myggor), cirka 3 600 skalbaggar, cirka 2 380 fjärilar och cirka 5 700 steklar (såsom bin, getingar och myror).

Det har inte publicerats någon uppskattning av antalet insektsarter i Helsingfors. De biotoper i staden som är lämpliga för insekter är parker, trädgårdar, vägrenar och impediment, tack vare det rika beståndet växter och de gynnsamma ljus- och temperaturförhållandena. Vid skötseln av grönområden borde man i synnerhet främja de pollinerande insekternas trivsel.06.12.2019 11:58