Hoppa till innehållet

Fiskar

I havsområdet utanför Helsingfors har man påträffat cirka 60 fiskarter. De vanligaste fiskarterna är nejonöga, strömming, vassbuk, ål, gädda, lax, öring, sik, nors, mört, färna, id, kvidd, sarv, sutare, löja, björkna, braxen, vimba, ruda, lake, tånglake, mindre havsål, kantnål, storspigg, småspigg, stensimpa, hornsimpa, ulk, sjurygg, abborre, gös, gärs, kusttobis, sandstubb, piggvar och flundra.

I havsområdena förekommer dessutom då och då siklöja, harr, stäm, sandkrypare, faren, torsk, näbbgädda, tångspigg, oxsimpa, sugfisk, spetsstjärta, tejstefisk, tobiskung samt svart smörbult, lerstubb och sjustrålig smörbult.

Som resultat av inhemska utplanteringar stöter man även på insjööring, regnbågsforell, peledsik, asp, karp och dvärgmal.
I bland kan även arter som utplanteras på olika håll i Östersjön vandra till våra havsområden. Dylika arter är till exempel puckellax och silverlax.06.12.2019 11:57