Hoppa till innehållet

Matning av fåglar

Är det tillåtet att mata fåglar i staden?

På de ställen där matningen inte särskilt förbjuds är den tillåten, om den inte är till skada.  Matningen kan leda till tvister i bostadsaktiebolag på grund av störningar och osnygghet. Bostadsaktiebolagen har möjlighet att om de så vill även förbjuda matningen helt och hållet.

En entydig olägenhet förekommer om det ges för mycket mat, så att fåglarna inte äter upp allt de får. I så fall äts fågelmaten upp av råttor under natten. Fågelbräden för småfåglar skadar i regel inte men även förbud mot fågelbräden ska iakttas.

Matningen av fåglar bör begränsas till vintermånaderna, eftersom särskilt fåglar som stannar över vintern är beroende av extra föda. Om somrarna är matningen inte nödvändig för att fåglarna ska klara sig och leder bara till större risker för att utvecklingsstörningar och sjukdomar sprids bland fåglarna. Risken för att människorna smittas av vilda fåglar är liten året om.

Staden, privata markägare och bostadsaktiebolag har rätt att förbjuda matningen av fåglar inom fastställda områden. Eftersom tama och urbaniserade fåglar orsakar olägenheter är man tvungen att i allt större utsträckning ställa förbud om fågelvännerna inte själva begränsar matningen i sommartid.

Miljöhälsovården har förnyat 2006 års beslut om förbjudna matningen av fåglar i Helsingfors stad. Matningen av fåglar är förbjudit inom tio områden:

  • Esplanadparken
  • Hagnäs torg
  • Järnvägstorget
  • Medborgartorget
  • Narinken
  • Revalsplanen
  • Salutorget
  • Sandvikstorget
  • Tölö torg
  • Övre Malms torg


21.12.2021 15:13