Hoppa till innehållet

Matning av fåglar

Är det tillåtet att mata fåglar i staden?

På de ställen där matningen inte särskilt förbjuds är den tillåten, om den inte är till skada.  Matningen kan leda till tvister i bostadsaktiebolag på grund av störningar och osnygghet. Bostadsaktiebolagen har möjlighet att om de så vill även förbjuda matningen helt och hållet.

En entydig olägenhet förekommer om det ges för mycket mat, så att fåglarna inte äter upp allt de får. I så fall äts fågelmaten upp av råttor under natten. Fågelbräden för småfåglar skadar i regel inte men även förbud mot fågelbräden ska iakttas.

Matningen av fåglar bör begränsas till vintermånaderna, eftersom särskilt fåglar som stannar över vintern är beroende av extra föda. Om somrarna är matningen inte nödvändig för att fåglarna ska klara sig och leder bara till större risker för att utvecklingsstörningar och sjukdomar sprids bland fåglarna. Risken för att människorna smittas av vilda fåglar är liten året om.

Staden, privata markägare och bostadsaktiebolag har rätt att förbjuda matningen av fåglar inom fastställda områden. Eftersom tama och urbaniserade fåglar orsakar olägenheter är man tvungen att i allt större utsträckning ställa förbud om fågelvännerna inte själva begränsar matningen i sommartid.

Miljöhygienschefen har förbjudit matningen av fåglar inom 67 områden som förvaltas av Helsingfors stads byggnadskontor. Elva av områdena är torg, 44 parker och skvärer samt 12 andra slags områden.

Förteckning över områden där det är förbjudet att mata fåglar:

Torg:

 • Fredrikstorget
 • Haga torg
 • Hagnäs torg
 • Åstorget
 • Sandvikstorget
 • Salutorget
 • Cittertorget (torget i Gamlas)
 • Revalsplanen
 • området kring Tilktorget (med den anslutande gång- och cykelvägen)
 • Tölötorget
 • Övre Malms torg

Övriga områden:

 • Alli Tryggs park söder
 • Alpparken
 • Braheskvären (hundinhägnaden)
 • Braheparken (IP Brahe)
 • området kring Djurgårdsviken
 • Franzénsskvären östra
 • Franzénsskvären västra
 • Fredrik Stjernvalls park
 • Hagnäsparken
 • Ilveskorpiparken/området kring Kangaslampi
 • Kajsaniemiparken
 • Berghälls kyrkopark
 • Kaptensskvären
 • Kaptenskans backe
 • Katri Valas park
 • Författarparken
 • Bokparken
 • Bokhållarparken
 • området kring Tre Smeders staty
 • Korpasparken
 • Repslagareskvären
 • Bredstegsparken
 • Barnslunden
 • Lekparken Linja
 • Elisabetsskvären, Matti Helenius park, Merikantostranden
 • Havsparken, Havsstranden, Sjötullsgatan L2
 • Mika Waltaris park
 • Svartbäckens strand och den närmaste omgivningen
 • Rutiåns strand och den närmaste omgivningen
 • Paasivuoriskvären
 • Paulusparken
 • stranden vid Lillhoplaxparken
 • Puijoskvären
 • lekängen i Botby gård
 • Rikuparken
 • Sampoparken
 • Savolaxparken (= den närmaste omgivningen kring Karelargatan)
 • Sinebrychoffsparken
 • Telegrafistparken
 • Konstnärsparken
 • Docksparken
 • Tilkängen
 • Toivo Kuulas park
 • Torkelsskvären
 • Arbetarparken
 • området kring Tölöviken
 • Ulfsbyparken
 • Skvären vid Idrottsgatan (Idrottslunden)
 • Ärvingsparken
 • Ärvingsbäckens strand och den närmaste omgivningen
 • Bergmansskvären
 • Vänskapens park


06.12.2019 11:56