Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Havsvattnets temperatur och algmängd

Havsmiljöns tillstånd uppföljs med vattenprover och mätningar som görs varannan vecka. Mätningar görs på flera stationer vilka är utspridda över hela huvudstadsregionens havsområde, från grunda vikar till djupare områden i yttre skärgården och öppna havet.

Havsmiljöns tillstånd har uppföljts regelbundet ända sen 1966 och den information som insamlats är unik i sin omfattning, även på global nivå.

Nedan presenteras veckovis uträknade långtids medelvärden för ytvattnets temperatur, halten av a-klorofyll, som indikerar mängden fotosyntetiserande alger, och siktdjupet i yttre skärgården.

Ytterligare information för andra områden samt sammanfattningar av data kan fås från stadsmiljösektorns miljötjänster.

Klicka för större bild

bild: temperatur

bild: halten av a-klorofyll

bild: siktdjupet06.12.2019 12:04